Tīrs gaiss mājās un darba vietā ir ārkārtīgi svarīgs jūsu veselībai. Nepietiekama ventilācija var izraisīt dažādas veselības problēmas, kā, piemēram, elpošanas saslimšanas, kas rodas no putekļu un alergēnu uzkrāšanās. Ja gaiss telpā ir mitrs, tas var veicināt kondensāta veidošanos uz loga, kā arī pelējuma rašanos, visbiežak tas redzams loga ailēs, uz sienas vai grieztiem, taču tas mēdz slepties arī mēbelēs, paklājos un citur. Tā var kļūt par ļoti dārgu problēmu, lai to nepieļautu nepieciešams nodrošinat pietiekamu ventilāciju jūsu telpās.

Ventilācijai ir vēl daudzi citi plusi – tā novērš putekļu uzkrāšanos uz mēbelēm, gatavošanas laikā tiek novērsts pārtikas aromāts, kas kavējas gaisā, ka arī tīrīšanas līdzekļu un ķermeņa smaržas. Iespējams jūs pats pat nepamanāt savas mājas smaržu, jo pie tās esat pieradis, bet lai tā tīri un svaigi smaržotu ir nepieciešama ventilācija.